Maria Montessori

Maria Montessori - urodzona 31.08.1870r.w Chiaravalle we Włoszech

1870

Z własnej inicjatywy podjęła pracę w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Rzymskiego. Szczególną uwagę zwróciła na dzieci upośledzone umysłowo. Przebywały one w zamkniętych pomieszczeniach, pozbawionych przedmiotów. Dbano jedynie o zaspokojenie potrzeb najniższego rzędu takich jak np. sen, jedzenie. Pewnego dnia młoda Pani doktor zauważyła, iż dzieci bawią się resztkami niezjedzonego pieczywa. Nie zbagatelizowała wagi obserwacji. Wysnuła z niej wniosek, że takie zachowanie to kompensowanie sobie braków w otoczeniu, swoista potrzeba aktywności i eksplorowania świata. „Nasunęło jej to myśl, że dzieci posiadają wewnętrzną siłę stymulującą je do rozwoju”.

1896

Maria Montessori otwiera pierwszą montessoriańską placówkę Casa dei Bambini. Dużą rangę nadała tzw. przygotowanemu otoczeniu dziecka, które musiało odpowiadać jego zainteresowaniom i możliwością oraz wspierać rozwój samodzielności. Pomoce Itarda i Sequina uzupełniała materiałami własnego projektu. Inspirowała się także życiem codziennym wychowanków - nawet mycie stołu było czynnością z docenianym walorem pedagogicznym. Swoim nauczycielom radziła, by unikały wywierania na dzieci presji. „Nie stawiam wychowawczyniom żadnych ograniczeń i żadnych szczególnych obowiązków. Chciałam tylko poznać reakcje dzieci. Prosiłam, by one im w żaden sposób nie przeszkadzały”.

1907

Przełomowym momentem w pracy M.Montessori było odkrycie zjawiska, które później opisywała jako polaryzacja uwagi. Otóż trzyletnia dziewczynka podczas pracy z blokiem drewna z wyciętymi dziesięcioma cylindrycznymi klockami dopasowanymi do otworów różnej wielkości, 44-krotnie powtórzyła ćwiczenie zupełnie się w nim zatracając. Skupienie dziecka było tak wielkie, że skłoniło Montessori do wnioskowania, że umiejętność koncentracji jest niezbędna dla rozwoju człowieka. Jako taka jest punktem wyjścia do procesów kształcenia [Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Barbara Stein, Kielce 2003, s.153-155].

1908

Pedagogikę Montessori zaczęto stosować w placówkach szkolnych w Szwajcarii, a w Anglii i Stanach Zjednoczonych powstały specjalne komitety ją popierające. Maria chcąc propagować swoje idee odbywa liczne podróże wspierając rozwijający się nurt montessoriański, w który włączają się znane osobistości ówczesnego świata pedagogicznego m.in. Jean Piaget [pierwszy przewodniczący Stowazyszenia Montessori w Szwajcarii]

1911-1912

Założone zostaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori [Associatio Montessori Internationale, w skrócie AMI]. Od tej pory pełni ono funkcję centralnej organizacji koordynującej działalność placówek i inicjatyw montessoriańskich na świecie, a także kształci nauczycieli zgodnie z założeniami Metody.

1929

Na Międzynarodowym Kongresie Associatio Montessori Internationale pośród 150 delegatów z siedemnastu krajów, wygłosiła jeden z ostatnich wykładów, podczas którego padło słynne do dziś przesłanie dziecka dla nauczycieli: „Pozwól mi zrobić to samodzielnie”.

1951

Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii. Na tablicy nagrobkowej została wyryta jej znamienna prośba kierowana do dzieci: „Proszę kochane dzieci, które wszystko potrafią, aby razem ze mną budowały pokój między ludźmi i na świecie”.

1952