Oferta edukacyjna

Nasze studia, kursy i konsultacje otwierają drogę do pasjonującej pracy z dzieckiem wg założeń Pedagogiki Montessori. Jak we wszystkich systemach oświatowych, nauczyciel montessoriański - poprzez swą rolę społeczną i kwalifikacje - jest główną z postaci, od której zależą wyniki instytucjonalnego kształcenia. Rola jego jest bardzo trudna i wymaga nie tylko rzetelnego przygotowania merytorycznego i doskonałej znajomości materiału montessoriańskiego. Nasi wykładowcy to nauczyciele montessoriańscy z pasją i wieloletnim doświadczeniem. Swoje wykształcenie zdobywali u uczniów samej Marii Montessori w Niemieckim Stowarzyszeniu Montessori z siedzibą w Aachen.

Kursy pedagogiczne

Kursy wakacyjne ikona
INTENSYWNY WAKACYJNY KURS MONTESSORI

Spotykamy się codziennie: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.45

Ilość godzin wykładowych: 40 (5 dni, 8 godzin dziennie)

Plan dnia:
09.00 - 10.30 2 godz.
10.45 - 12.15 2 godz.
12.30 - 14.00 2 godz.
14.15 - 15.45 2 godz.


Program kursu:

Antropologia Pedagogiki Montessori: podstawowe pojęcia, zasady pedagogiczne, cele i zadania Pedagogiki Montessori, rola nauczyciela, lekcja trójstopniowa, lekcja słowna.


Warsztaty:

Montessori dla dzieci w wieku 0-3
Ćwiczenia życia praktycznego.
Materiał sensoryczny.
Materiał matematyczny.
Lekcje ciszy.


Otrzymujesz Zaświadczenie o ukończeniu kursu Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

Zajęcia na terenie Uczelni - tj. w Warszawie, przy ul. M. Grzegorzewskiej 10 (Ursynów).


Informacje szczegółowe:
 • termin rozpoczęcia: 6 lipca 2015r. (uzależniony od liczby zgłoszeń - minimum 10)
 • termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 czerwca 2015r.
 • miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
  ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
  tel. (22) 644 07 97, 644 04 55
 • forma: B.40.W – kurs wakacyjny 40 godzin, Pedagogika Montessori

Koszt kursu: 950zł

Informacje szczegółowe:
mgr Jarosław Jordan
tel. 0 503 068 390
stowarzyszenie@montessori.pl

czytaj więcej

Szkoła Montessori w Leśniakowiźnie

Książki ikona

Szkoła znajduje się w Leśniakowiźnie (ok. 20 min. od Warszawy), w nowoczesnym budynku szkoły publicznej, otwartym w 2014 roku. Do dyspozycji dzieci jest pracownia wyposażona w bogaty materiał dydaktyczny oraz zaplecze sportowe i rekreacyjne.

Szczegóły tutaj.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Student ikona

Studia podyplomowe, doskonalące, są to studia dla tych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do pracy w przedszkolach i szkołach i chcą zdobyć kwalifikacje Nauczyciela Montessori)

Każda z poniższych trzech specjalności [PM 1], [PM 2] i [PM 3] realizowana jest w trakcie DWÓCH SEMESTRÓW. Różnią się zakresem programowym, merytorycznym, kosztem, trybem naboru i formą zaliczenia.

Pedagogika Montessori. Edukacja Przedszkolna. [PM 1]

Realizuje 200 godz., minimalna liczba uczestników – 10 osób.

Obejmuje 8 przedmiotów z zakresu edukacji przedszkolnej, w tym przedmioty dot. montessoriańskiej metodyki nauczania ćwiczeń praktycznych, nauczania multisensorycznego, matematyki, czytania i pisania, lekcji ciszy oraz nauczania dziecka w wieku 0-3l. a także dwa przedmioty dodatkowe.

Koszt: 1400 zł za semestr


czytaj więcej

Pedagogika Montessori. Edukacja Wczesnoszkolna. [PM 2]

Realizuje 230 godz., minimalna liczba uczestników – 10 osób.

Obejmuje 9 przedmiotów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, w tym przedmioty dot. montessoriańskiej metodyki nauczania multisensorycznego, matematyki, czytania i pisania a także cztery przedmioty dodatkowe.

Koszt: 1600 zł za semestr


czytaj więcej

Pedagogika Montessori. Edukacja Szkolna. [PM 3]

Realizuje 260 godz., minimalna liczba uczestników – 10 osób.

Obejmuje 12 przedmiotów z zakresu edukacji szkolnej, w tym przedmioty dot. montessoriańskiej metodyki nauczania multisensorycznego, matematyki, czytania i pisania a także siedem przedmiotów dodatkowych

Koszt: 1800 zł za semestr


czytaj więcej

Studia Podyplomowe dla absolwentów kierunków niepedagogicznych

Jeśli chcesz rozpocząć fascynującą drogę życiową jako nauczyciel montessoriański, ale nie masz kwalifikacji pedagogicznych zapraszamy na nasze studia.

Pedagogika Montessori - edukacja elementarna [PMEE]

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin prowadzi nabór na zaoczne studia podyplomowe, 3-semestralne: PEDAGOGIKA MONTESSORI - EDUKACJA ELEMENTARNA.

program Studiów obejmuje 450 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2/m-c) absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna. Program studiów obejmuje tematy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej, montessoriańskiej metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przedmioty z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.


Profil absolwenta

Posiada umiejętności:

 • organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie montessoriańskiego wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego,
 • współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe)

 • ZAPISY I INFORMACJE
  Koszt studiów: 1400zł za semestr

  Kierownik studiów:
  mgr Jarosław Jordan
  tel. 0 503 068 390
  stowarzyszenie@montessori.pl

Pedagogika Montessori ON-LINE

Nowość! Studia dla Polaków mieszkających za granicą.

PEDAGOGIKA MONTESSORI - EDUKACJA ELEMENTARNA (3 SEMESTRY) - ON LINE

SWPR MOODLE http://www.swpronline.pl/moodle/

Pedagogika Montessori - edukacja elementarna [PMEE- ON]

Prowadzimy nabór na podyplomowe, trzysemestralne: PEDAGOGIKA MONTESSORI - EDUKACJA ELEMENTARNA ON LINE Studia kierowane są do Polaków przebywających za granicą - pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskać uprawnienia do pracy w montessoriańskich przedszkolach i szkołach (kl. I-III).

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, w tym osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego.

Absolwent studium uzyskuje wymagane wykształcenie pedagogiczne oraz otrzymuje uprawnienia do pracy w montessoriańskich placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych na poziomie nauczania wczesnoszkolnego (klasy 1-3).


Profil absolwenta:

Posiada umiejętności:

 • organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie montessoriańskiego wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego,
 • współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe).


Organizacja i przebieg zajęć:

Czas trwania: Trzy semestry.

Program Studiów obejmuje 350 godz. oraz 150 godz. praktyk (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW).

Około 70 % programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej SWPR, pozostałe 30% (2 zjazdy w semestrze) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej. Zajęcia te odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie Uczelni. Każdy, drugi zjazd w semestrze połączony jest z sesją egzaminacyjną. Kalendarz zjazdów dostępny na moodle. Warunki i tryb realizacji poszzególnych przedmiotów, ustalane są przez osoby prowadzące zajęcia. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna z przygotowaniem pedagogicznym.

Program studiów obejmuje tematy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej, montessoriańskiej metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przedmioty z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.


Uprawnienia absolwentów:

Podyplomowe studia Edukacja Elementarna - Pedagogika Montessori, nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wychowawczo dydaktycznych w montessoriańskich przedszkolach i szkołach podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne).


Zapisy:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu: Pobierz formularz>>>
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa
  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55,
  fax: 22 644 07 97

 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce:
 • http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja
  Opłatę wpisową należy wpłacić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
  93160011270003012283881001;
  Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PM On-line]


  Koszt studiów: 1800zł za semestr

  Kierownik studiów:
  mgr Jarosław Jordan
  tel. 0 503 068 390
  stowarzyszenie@montessori.pl


  czytaj więcej

Konsultacja placówek

Konsultacje merytoryczne
Wsparcie merytoryczne placówek

Jeśli poszukują Państwo wsparcia merytorycznego na poziomie planowania placówki czy też w trakcie działalności edukacyjnej oferujemy swoją pomoc.

Przykładowe zagadnienia realizowane w placówkach:

 • zdefiniowanie przygotowanego otoczenia i roli nauczyciela w nowopowstającej placówce.
 • Zasada porządku i ograniczenia w kontekście trudności wychowawczych.

W trakcie konsultacji możliwa jest wg potrzeb - szkolenie rady pedagogicznej, hospitacja pracy placówki, praca z dziećmi, spotkanie z rodzicami.


Koszt konsultacji: w zależności od odległości

Informacje szczegółowe:
mgr Jarosław Jordan
tel. 0 503 068 390
stowarzyszenie@montessori.pl