Szkoła Montessori w Leśniakowiźnie

Rekrutacja na rok 2015/2016 TRWA!

Zapisy i informacje:
tel.: 882 015 072
660 412 908
szkola@montessori.pl

Otoczenie sprzyjające dziecku

Szkoła znajduje się w Leśniakowiźnie (ok. 20 min. od Warszawy), w nowoczesnym budynku szkoły publicznej, otwartym w 2014 roku. Do dyspozycji dzieci jest pracownia wyposażona w bogaty materiał dydaktyczny oraz zaplecze sportowe i rekreacyjne.

Specyfika Szkoły Montessori

W naszej szkole uczniowie są wolni od ograniczeń jakie narzuca ich rówieśnikom szkoła konwencjonalna, takich jak siedzenie w ławkach, rywalizacja, podręczniki. Dzięki metodzie Montessori, umożliwiamy uczniom harmonijny rozwój we wszystkich dziedzinach życia, wzbudzamy w nich entuzjazm do nauki jednocześnie szanując ich indywidualną dziecięcą wrażliwość i osobistą godność.

Zgodnie z pedagogiką Marii Montessori nie mamy typowych klas - kształcimy dzieci w grupie różnowiekowej: sześcio, siedmio i ośmioletnie. Taka grupa wzmacnia wiarę we własne umiejętności, uczy szacunku dla innych, sprzyja wymianie doświadczeń, inspiruje a także wspiera proces nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do udziału w życiu społecznym. Nasi uczniowie nie są porównywani, oceniani czy nagradzani. Podejmując aktywność dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z porażek innych.

Zegar i kalendarz - harmonogram pracy ikona
Harmonogram pracy

Zajęcia szkolne w godzinach: 8:30 - 14:30

Dobra i efektywna praca ikona
Dlaczego dzieci uczą się efektywnie, z pasją i przyjemnością?

 • Dzieci uczą się w swoim tempie, każde dziecko ma indywidualny plan rozwoju.
 • Dzieci mają poczucie dobrze wykonanej pracy widząc jej efekty, mając świadomość, że mają wpływ na jej temat, zakres i jakość.
 • Dzieci czują się bezpieczne i pragną pozyskiwać wiedzę nie ze względu na ocenę lub pochwałę, ale ze względu na wewnętrzną satysfakcję z uzyskanego efektu. Nie pracują dla oceny lub z obawy przed karą.
 • Dzieci czują się odpowiedzialne za podejmowane zadania, doprowadzanie ich do końca i za uzyskane efekty, uczą się prezentować wyniki swojej pracy i dyskutować na jej temat.
 • To dzieci zadają pytania, nie nauczyciel.
 • Po pracy w szkole dzieci mają czas na odpoczynek i rozwijanie pasji, ponieważ materiał programowy przyswajają, powtarzają i zgłębiają w szkole, nie w domu.

Lubię to ikona
Dlaczego dzieci lubią nasza szkołę?

 • Czują się szanowane w swojej indywidualności.
 • Mogą realizować poważne zadania dopasowane do ich poziomu rozwoju, nie muszą nudzić się słuchając na lekcji czegoś, co już wiedzą.
 • Zyskują praktyczną wiedzę na temat świata, zachodzących w nim procesów, potrafią umiejscowić siebie w świecie, ich wybory obdarza się zaufaniem.
 • Wiedzą, że nauczyciel wierzy w ich siły i nie ocenia, wspiera, jeśli pomoc jest potrzebna.
 • Uczą się dla siebie i są dumne ze swoich osiągnięć.
 • Nie czują presji i rywalizacji.
 • Mają prawo do błędu, a ich starania i osiągnięcia nauczyciel traktuje z szacunkiem.