Pedagogika Montessori…?
Metoda Montessori…?
System Montessori…?

Co? Po co? Dlaczego?

M jak Montessori

Монтессорі для України

Педагогіка Mонтессорі – педагогічний курс для біженців з України
Участь безкоштовна.

Уроки польською з перекладом на українську.
Курс готує вчителів у дитячих садках та школах Монтессорі, підтримує вчителів у приватних та державних установах, вчителів домашнього навчання та післядипломної педагогічної освіти.
Ви маєте право приймати рішення про освіту своїх дітей.

Ми запрошуємо до kонтакту

Ви маєте право приймати рішення про освіту своїх дітей.

HANS ELSNER (1923 – 2021)
Nauczyciel Montessori, pedagog montessoriański, wykładowca, pionier nowoczesnej pedagogiki w Niemczech, pionier Pedagogiki Montessori. Założyciel pierwszej Szkoły Montessori w Kolonii, twórca placówek montessoriańskich. Przyjaciel Polski. Organizator pomocy humanitarnej dla Polaków po roku 1981. Twórca Pedagogiki Montessori w Polsce. Zorganizował dla polskich nauczycieli pierwszy kurs Pedagogiki Montessori, który odbył się w latach 1991 – 1992. Z Jego inspiracji powstało Polskie Stowarzyszenie Montessori.
Wielu polskich nauczycieli montessoriańskich zawdzięcza Mu odkrycie drogi do pedagogiki wolności.
Część Jego pamięci. Żegnamy przyjaciela, człowieka szlachetnego, kochającego dzieci. Pozostaje Wzorem Nauczyciela Montessori.

>>> czytaj więcej

PEDAGOGIKA MONTESSORI

FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY IM. M. MONTESSORI

POLSKI OŚRODEK EDUKACJI MONTESSORI

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Co? Po co? Dlaczego?

Ze słownika języka polskiego PWN:
Co?
1. «zaimek używany w pytaniach lub innych wypowiedzeniach o postaci pytania (…)»
Po co?
1. «zaimek wprowadzający pytanie lub pytanie zależne dotyczące celu (…)
Dlaczego?
1. «zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej
w tym pytaniu lub wynikającej z niego informacji (…)»

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania o cel, jaki miała Maria Montessori tworząc podwaliny swojej Pedagogiki oraz o przyczyny, dlaczego zaproponowała takie a nie inne rozwiązania.
Pytania o cel i o przyczynę dotyczą także tych, którzy podejmują inne działania montessoriańskie 

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Artykuły nt. Pedagogiki Montessori

Szanowni Państwo,
to miejsce publikacji artykułów które opisują Pedagogikę Montessori.
Numeracja artykułów związana jest z kolejnością wprowadzania.
Informacje o nowych artykułach są w Aktualnościach.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Materiały Dydaktyczne

Materiał Montessori – czyli montessoriańskie pomoce dydaktyczne – stanowi niezrozumiałą zagadkę. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Wychowanie religijne - Katecheza Dobrego Pasterza

 Marię Montessori i jej myśl pedagogiczną, wyróżnił Ojciec Święty Jan Paweł II, 6 sierpnia  1995r.  podczas  niedzielnej modlitwy ” Anioł Pański”. :

 Jan  Paweł II przypomniał słowa Papieża Pawła VI , wygłoszone w 1970 r. z okazji  100-lecia  urodzin  M. Montessori.
 „…tajemnicy jej sukcesu, a w pewnym sensie samych korzeni jej zasług naukowych doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie   kobiecej,   która  umożliwiła  jej  dokonanie 'przełomowego  odkrycia’  dziecka  i  pozwoliła  zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy. Maria Montessori doskonale reprezentuje liczne kobiety, które wniosły ważny wkład w postęp kultury. ..”
[L”Osservatore Romano Nr  10[17]1995]

„Maria Montessori posiadała geniusz traktowania dziecka, nawet bardzo małego jako osoby, żywej istoty, która ma swoje własne prawa rozwoju. Z tej perspektywy żąda ona nieustannie, by od samego początku nie narzucano dziecku  praw stworzonych przez dorosłych i nieodpowiednich dla niego, ale by nauczyciel – dla wypełnienia swej

roli – zgodził się wycofać zamiast się narzucać(…)

Pedagogika religijna Montessori będąca przedłużeniem jej pedagogiki świeckiej, gdzie znajduje naturalne oparcie, staje się ukoronowaniem i pozwala dziecku w całej pełni rozwinąć swe najlepsze zdolności i harmonijnie skierować je do ich celu”

Paweł VI, Gli insegnamenti di

Maria Montessori per il rinnovamento della pedagogia [w]: „L’Osservatore

Romano”, Rzym 18.09.1970, s.1 [W] : G. Schulz-Benesch, Montessori…

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Pedagogika Montessori

Materiał Montessori – czyli montessoriańskie pomoce dydaktyczne – stanowi niezrozumiałą zagadkę. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?