Ви маєте право приймати рішення про освіту своїх дітей.

Pedagogika Montessori…?
Metoda Montessori…?
System Montessori…?

Co? Po co? Dlaczego?

PEDAGOGIKA MONTESSORI

FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY IM. M. MONTESSORI

POLSKI OŚRODEK EDUKACJI MONTESSORI

HANS ELSNER (1923 – 2021)

Nauczyciel Montessori, pedagog montessoriański, wykładowca, pionier nowoczesnej pedagogiki w Niemczech, pionier Pedagogiki Montessori. Założyciel pierwszej Szkoły Montessori w Kolonii, twórca placówek montessoriańskich. Przyjaciel Polski.

Co? Po co? Dlaczego?

Ze słownika języka polskiego PWN:
Co? – «zaimek używany w pytaniach lub innych wypowiedzeniach o postaci pytania (…)»
Po co? – «zaimek wprowadzający pytanie lub pytanie zależne dotyczące celu (…)
Dlaczego? – «zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej

Artykuły nt. Pedagogiki Montessori

>to miejsce publikacji artykułów które opisują Pedagogikę Montessori. Numeracja artykułów związana jest z kolejnością wprowadzania.

Materiały Dydaktyczne

Materiał Montessori – czyli montessoriańskie pomoce dydaktyczne – stanowi niezrozumiałą zagadkę. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?

Katecheza Dobrego Pasterza

Marię Montessori i jej myśl pedagogiczną, wyróżnił Ojciec Święty Jan Paweł II, 6 sierpnia  1995r.  podczas  niedzielnej modlitwy ” Anioł Pański”. :
Jan  Paweł II przypomniał słowa Papieża Pawła VI , wygłoszone w 1970 r. z okazji  100-lecia  urodzin  M. Montessori.

Pedagogika Montessori

Materiał Montessori – czyli montessoriańskie pomoce dydaktyczne – stanowi niezrozumiałą zagadkę. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?