Pedagogika Montessori…?
Metoda Montessori…?
System Montessori…?

Co? Po co? Dlaczego?

Ви маєте право приймати рішення про освіту своїх дітей.

HANS ELSNER (1923 – 2021)
Nauczyciel Montessori, pedagog montessoriański, wykładowca, pionier nowoczesnej pedagogiki w Niemczech, pionier Pedagogiki Montessori. Założyciel pierwszej Szkoły Montessori w Kolonii, twórca placówek montessoriańskich. Przyjaciel Polski. Organizator pomocy humanitarnej dla Polaków po roku 1981. Twórca Pedagogiki Montessori w Polsce. Zorganizował dla polskich nauczycieli pierwszy kurs Pedagogiki Montessori, który odbył się w latach 1991 – 1992. Z Jego inspiracji powstało Polskie Stowarzyszenie Montessori.
Wielu polskich nauczycieli montessoriańskich zawdzięcza Mu odkrycie drogi do pedagogiki wolności.
Część Jego pamięci. Żegnamy przyjaciela, człowieka szlachetnego, kochającego dzieci. Pozostaje Wzorem Nauczyciela Montessori.

>>> czytaj więcej

PEDAGOGIKA MONTESSORI

FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY IM. M. MONTESSORI

POLSKI OŚRODEK EDUKACJI MONTESSORI

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Co? Po co? Dlaczego?

Ze słownika języka polskiego PWN:
Co?
1. «zaimek używany w pytaniach lub innych wypowiedzeniach o postaci pytania (…)»
Po co?
1. «zaimek wprowadzający pytanie lub pytanie zależne dotyczące celu (…)
Dlaczego?
1. «zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej
w tym pytaniu lub wynikającej z niego informacji (…)»
Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania o cel, jaki miała Maria Montessori tworząc podwaliny swojej Pedagogiki oraz o przyczyny, dlaczego zaproponowała takie a nie inne rozwiązania.
Pytania o cel i o przyczynę dotyczą także tych, którzy podejmują inne działania montessoriańskie 

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Artykuły nt. Pedagogiki Montessori


>to miejsce publikacji artykułów które opisują Pedagogikę Montessori.
Numeracja artykułów związana jest z kolejnością wprowadzania.
Informacje o nowych artykułach są w Aktualnościach.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Materiały Dydaktyczne

Materiał Montessori – czyli montessoriańskie pomoce dydaktyczne – stanowi niezrozumiałą zagadkę. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Wychowanie religijne - Katecheza Dobrego Pasterza

 Marię Montessori i jej myśl pedagogiczną, wyróżnił Ojciec Święty Jan Paweł II, 6 sierpnia  1995r.  podczas  niedzielnej modlitwy ” Anioł Pański”. :
 Jan  Paweł II przypomniał słowa Papieża Pawła VI , wygłoszone w 1970 r. z okazji  100-lecia  urodzin  M. Montessori.
 „…tajemnicy jej sukcesu, a w pewnym sensie samych korzeni jej zasług naukowych doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie   kobiecej,   która  umożliwiła  jej  dokonanie 'przełomowego  odkrycia’  dziecka  i  pozwoliła  zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy. Maria Montessori doskonale reprezentuje liczne kobiety, które wniosły ważny wkład w postęp kultury. ..”
[L”Osservatore Romano Nr  10[17]1995]
„Maria Montessori posiadała geniusz traktowania dziecka, nawet bardzo małego jako osoby, żywej istoty, która ma swoje własne prawa rozwoju. Z tej perspektywy żąda ona nieustannie, by od samego początku nie narzucano dziecku  praw stworzonych przez dorosłych i nieodpowiednich dla niego, ale by nauczyciel – dla wypełnienia swej roli – zgodził się wycofać zamiast się narzucać(…)
Pedagogika religijna Montessori będąca przedłużeniem jej pedagogiki świeckiej, gdzie znajduje naturalne oparcie, staje się ukoronowaniem i pozwala dziecku w całej pełni rozwinąć swe najlepsze zdolności i harmonijnie skierować je do ich celu”
Paweł VI, Gli insegnamenti di Maria Montessori per il rinnovamento della pedagogia [w]: „L’Osservatore Romano”, Rzym 18.09.1970, s.1

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Pedagogika Montessori

Materiał Montessori – czyli montessoriańskie pomoce dydaktyczne – stanowi niezrozumiałą zagadkę. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?. Każdy z nich posiada opis konstrukcji, cel stosowania, przebieg lekcji podstawowej i słownej, wskazanie elementu samokontroli itd. a bywa stosowany różnie… Może trzeba przypomnieć – co? po co? dlaczego? kiedy?