Pedagogika montessori

Strona w budowie,
Strona jest „w budowie…” (patrz: Aktualności) – była zawieszona przez 5 lat. Mam nadzieję, że odbudowa będzie trwała krócej. Tymczasem, proszę o cierpliwość.

Ruch i aktywność dziecka

Sprawność ruchową zdrowe dziecko może rozwinąć tylko dzięki własnej aktywności. Jeśli przyjmiemy, że sprawność ta kształtuje się w coraz to bardziej złożonym procesie koordynacji i powtarzania, przyjmiemy też, że decydujące znaczenie ma stwarzanie okazji do takich działań, poprzez które dziecko ową sprawność ruchową może rozwijać samodzielnie.