Dla rodziców

Rodzice często pytają:

  • Czy Szkoła Montessori przygotowuje do nauki w szkołach tradycyjnych?
  • Jakie korzyści wynikają z wysłania dziecka do Szkoły Montessori?
  • Jakie są prawdziwe korzyści z wysłania dziecka do placówki Montessori?

Oczekują zapewnienia, że przygotuje ona dziecko do przetrwania w „prawdziwym świecie”, pytają więc tak naprawdę, czy Montessori przygotuje ich dzieci do odniesienia sukcesu w tradycyjnej szkole. Odpowiedź na takie pytanie brzmi: Nie! Szkoła Montessori nie została stworzona do przygotowywania dzieci do myślenia, działania i uczenia się w taki sposób, jak robi to większość dzieci
w większości tradycyjnych klas szkolnych!

 
Czy montessoriańskie dzieci odnajdą się w tradycyjnej klasie?
Wszystko wskazuje na to, że poradzą sobie doskonale.
Czy jednak Pedagogika Montessori ma przygotować dzieci na tego rodzaju doświadczenia szkolne, jakie najprawdopodobniej czekają je, jeśli przeniosą się z placówki Montessori do tradycyjnej szkoły? Odpowiedź brzmi oczywiście – nie. Gdyby szkoły montessoriańskie miały przygotować dzieci do kolejnego etapu w konwencjonalnym systemie szkolnictwa, niczym nie różniłyby się od tradycyjnych szkół.
Właśnie tym szkołom placówki Montessori rzucają wyzwanie – Szkoły Montessori stworzono, żeby zastępowały placówki tradycyjne!
Placówki Montessori zawsze miały na celu stworzenie warunków w których dzieci, nawet te, których życie było w jakiś sposób zubożone, mogłyby rozwinąć swoje pełne, wyjątkowe możliwości.
W edukacji Montessori, bez względu na to, z jakich domów dzieci pochodzą, próbujemy tworzyć w szkole warunki dające im poczucie radości i celebracji procesu samodzielnego uczenia się, nie odbierając im jednocześnie poczucia kreatywności oraz osobistej odpowiedzialności. Naszym celem jest zaszczepienie w nich zachwytu i ciekawości. Odkrywamy i otwieramy potencjały, które tkwią w każdym dziecku. Montessori pomaga dzieciom odkryć własną godność mimo niedoskonałości i osobistych ograniczeń.
Dzieci Montessori uczą się, że ich pomysły mają w sobie określoną rację i że ich decyzje są ważne. Uczą się, że ludzie popełniają błędy, ale że można się z nich uczyć. Uczą się, że musimy brać odpowiedzialność za nasze działania.
W szkołach Montessori na całym świecie pomaganiu dzieciom, aby wzrastały jako osoby bardziej uduchowione, posiadające większą siłę sprawczą, których życie w swoich różnych aspektach jest bardziej zrównoważone.
Montessori uczy dzieci, jak żyć we wspólnocie i jak w sposób pokojowy rozwiązywać konflikty. Uczymy je wspierać się nawzajem.