O was

Prezentujemy placówki, które realizują program opisany zasadami pedagogicznymi Pedagogiki Montessori. Informacje tu zamieszczane pochodzą od dyrektorów placówek którzy zechcieli odpowiedzieć na stawiane im pytania.