Artykuły

Poniższe artykuły i opracowania powstały na przestrzeni kilku poprzednich lat

Można mieć nadzieję, że w następnych dniach, miesiącach a może także latach… będą pojawiały się kolejne. Z doświadczenia wiem, że łatwo jest pisać entuzjastyczne opracowania w czasie, kiedy poznajemy PM i jesteśmy nią zafascynowani. Jeśli mamy szczęście i fascynacja nas nie opuszcza można jednak dostrzec, że to co napisaliśmy wtedy… gdy wydawało się, że wiemy „prawie wszystko” było powierzchowne. Poniżej będą zamieszczane artykuły służące rozwojowi Pedagogiki Montessori.

Ruch i aktywność dziecka

Sprawność ruchową zdrowe dziecko może rozwinąć tylko dzięki własnej aktywności. Jeśli przyjmiemy, że sprawność ta kształtuje się w coraz to bardziej złożonym procesie koordynacji i powtarzania, przyjmiemy też, że decydujące znaczenie ma stwarzanie okazji do takich działań, poprzez które dziecko ową sprawność ruchową może rozwijać samodzielnie.