БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ – Więcej informacji

PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD KULCZYK FOUNDATION

 

 

em1

Tekst

Tekst

Montessori dla Ukrainy

 

informacje o hospitacjach

 Плакат формату А3 для           завантаження та обміну ними
    (PlakatA3 do pobrania
    i udostępnienia)

 

05. 07.2022 

Монтессорі для України.

>автоматичний переклад<<

Шановний пане!

Дякуємо за ваші подання.

До 1 серпня надійшло понад 36 заявки. Планується створити дві групи по 25 осіб у кожній.

Заняття проводитимуться у Зєлонці (Zielonka) під Варшавою.

Школа Монтессорі-Хейвен. Кшива 10, 05-220 Зєлонка

Szkoła Przystań Montessori. Krzywa 10, 05-220 Zielonka

Опис маршрутів – незабаром

Крім занять двічі на місяць, плануються хоспітації занять. Для цього потрібен додатковий заїзд раз на місяць – всього чотири додаткових заїзду. Більшість попередніх заявок надходять з-за меж Варшави. Тому, щоб зменшити свої негаразди і витрати, планується мати можливість взяти участь в безпосередній близькості від місця вашого перебування. Заклади будуть вказані або обрані студентом. Після розгляду заявок та після індивідуальних контактів з вами буде створено список тих, хто має право на курс. Потім ми підпишемо Угоду (формальна вимога – GDPR RODO)
Ви отримаєте доступ до Teams та Moodle.

Крім того – Будь ласка, проаналізуйте свої варіанти… за запитом ми можемо допомогти вам знайти місце для проживання вчасно Ваш приїзд.

Замовте додаткові потреби електронною поштою: kurs@montessori.pl

Tekst

Tekst

Montessori dla Ukrainy

>>tłumaczenie automatyczne<<
Szanowne Panie,
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.
Do 1 sierpnia napłynęło ponad 36 zgłoszeń. Planuje się utworzyć dwie grupy po 25 osób.
Zajęcia będą prowadzone w Zielonce pod Warszawą.
Szkoła Przystań Montessori. Krzywa 10, 05-220 Zielonka
Opis dojazdu – poniżej.
Poza zajęciami dwa razy w miesiącu, planuje się hospitacje zajęć. Wymaga to dodatkowego przyjazdu raz w miesiącu – razem cztery dodatkowe przyjazdy. Większość dotychczasowych zgłoszeń jest spoza Warszawy. Dlatego, żeby ograniczyć Wam  trudy i koszty, planuje się możliwość odbycia hospitacji w okolicach Waszego miejsca pobytu. Placówki będą wskazane lub wybrane przez kursanta. Regulamin hospitacji – wkrótce.

Po rozpatrzeniu zgłoszeń i po indywidualnych kontaktach z Wami powstanie lista zakwalifikowanych na kurs. Wtedy podpiszemy Umowę (wymóg formalny – RODO)
Otrzymacie dostępy do Teams i Moodle.

Ponadto – proszę przeanalizować swoje możliwości – na życzenie, możemy pomóc w znalezieniu miejsca noclegowego na czas Waszego przyjazdu.
Zgłoszenia dodatkowych potrzeb poprzez e-mail: kurs@montessori.pl