Монтессорі для України

FUNDACJA EDUKACJI I KULTURY IM. M. MONTESSORI

PEDAGOGIKA MONTESSORI

PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD KULCZYK FOUNDATION

веб-сайт під час підготовки…

Pозпочато реєстрацію.

 

Tekst

Tekst

Montessori dla Ukrainy

Pedagogika Montessori – Kurs pedagogiczny dla uchodźczyń z Ukrainy

Udział bezpłatny. Zajęcia tłumaczone na j. ukraiński.

Kurs przygotowuje do pracy nauczycielki w przedszkolach i szkołach Montessori, nauczycielki wspomagającej w placówkach prywatnych
i publicznych, nauczycielki Home Schooling oraz do podjęcia pedagogicznych studiów podyplomowych.

Macie prawo do decydowania o edukacji swoich dzieci.

 Плакат формату А3 для           завантаження та обміну ними
    (PlakatA3 do pobrania
    i udostępnienia)

Zdjęcia poniżej:
Dorota Rotowska
Polski Ośrodek Edukacji Montessori (poem.pl)

 

веб-сайт під час підготовки…

Монтессорі для України.

Навчання проводитиметься без жодного тиску, тут немає місця для дискомфорту чи переживань. Участь в ньому має бути задоволенням, а не обов’язком.

Курс призначений для тих, хто хоче отримати підготовку до роботи з дітьми (дитячий садок і класи I-IV) з особливими труднощами в навчанні, а також для прихильників індивідуального навчання. Курс може стати підготовкою до подальшої педагогічної освіти, в тому числі на факультеті Педагогіка Монтессорі. На курс запрошуємо всіх бажаючих.

ПРОГРАМА

Програма охоплює питання, які проводитимуться у формі лекцій та практичних занять  (майстер-класи).

Серед тем буде представлена сфера сенсорного та математичного навчання, які будуть базуватися на використанні монтесоріаньського дидактичного матеріалу, щоб випускник курсу міг використовувати їх у повсякденній педагогічній практиці в обраній ним галузі.

Практичні заняття полягатимуть в  ознайомленні учасників курсу з технікою роботи з вибраним дидактичним матеріалом Монтессорі.

А також обговоримо призначення  та правильний спосіб використання дидактичних матеріалів у роботі з дитиною,буде представлено методику мультисенсорного та математичного розвитку.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ХІД ЗАНЯТЬ

Програма курсу включає себе 140 годин  теоретичних занять в аудиторії + 20 годин практичних занять безпосередньо в садочку,школі. Курс триватиме 4 місяці, з жовтня  2022р.  по січень 2023 р. Завершення в лютому 2023 р.

Заняття  будуть проводитися  по вихідних – субота/неділя. Один заїзд це: 18 навчальних годин: (субота – 10 годин: з 9.00 до 17.30, неділя – 8 годин: з 9.00 до 16.00). Два з’їзди на місяць.

Практичні заняття проводитимуться в садках та школах Монтессорі.

Курс надає можливість використовувати освітні платформи – весь представлений практичний та лекційний матеріал (тексти,записи лекцій, презентації дидактичних матеріалів будуть доступні польською мовою на платформах moodle, teams та ін.)

ВИПУСКНИК ЗДОБУДЕ ТАКІ НАВИЧКИ:

 • Організовувати та реалізувати дидактичний процес на рівні дошкільної освіти та початкової освіти.

 • Проводити навчальні заняття в закладах Монтессорі та самостійно організувати навчання, яке враховує індивідуальні можливості розвитку дітей (домашнє навчання)

 • Випускники отримують сертифікат про проходження курсу Педагогіка Монтессорі ( дошкільна та початкова школа).

 

ЯК ЗАПИСАТИСЯ:

навики організації та реалізації навчального процесу на рівні дошкільної та дошкільної освіти і навчання, проведення освітніх заходів в монтессоріанських установах, а також на самостійних посадах освітньої роботи або в інших педагогічних ситуаціях, що враховують в навчанні індивідуальні потреби в розвитку учня (домашнє навчання) Випускники отримують сертифікат про закінчення курсу-Педагогіка Монтессорі Початкова освіта (дошкільна та дошкільна).

Запис:

 • заповнивши і відправивши форму заявки

>>(Pobierz) завантажити файл.pdf<<

>>(Pobierz) завантажити файл. docx<<

 • заявку необідно надіслати на адресу електронної пошти: kurs@montessori.pl

 • або надіслати поштою чи особисто:
  Fundacja Edukacji i Kultury im. Marii Montessori ul.
  Ks. Władysława Rosłana 11, 05-230 Kobyłka

 • або за телефоном: 530 159 939

УМОВИ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ

 • участь в заняттях
  ( у виняткових ситуаціях участь в формі он-лайн).

МОЖЛИВОСТІ ВИПУСКНИКІВ

Випускники отримують сертифікат про проходження курсу Педагогіка Монтессорі. Початкова освіта (дошкільна та початкова школа).

Участь в курсі допоможе знайти роботу таку,як :

– Вчитель домашньої освіти в системі домашнього навчання (home
   schooling), який ведуть польські монтесоріаньські навчальні заклад
– Вчитель або вчитель-асистент в закладах, де створено групи для
  україньських дітей
Майбутній монтесоріаньський вчитель в закладах Монтессорі в
   Польщі
– Майбутній вчитель або вчитель-асистент в державних освітніх   
   закладах – якщо захоче продовжити свою педагогічну освіту в
   Польських вищих навчальних закладах

 

Tekst

Tekst

Montessori dla Ukrainy
Szkolenie prowadzone jest bezrepresyjnie, nie ma możliwości wystąpienie wśród uczestniczek jakiejkolwiek obawy. Udział w nim ma być przyjemnością a nie obowiązkiem.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać przygotowanie do pracy z dziećmi (przedszkole i kl. I-IV)  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu oraz  dla zwolenników nauczania zindywidualizowanego. Kurs może być przygotowaniem do podjęcia dalszych studiów pedagogicznych, w tym na kierunku Pedagogika Montessori.
Na Kurs zapraszamy wszystkich.
PROGRAM
Program obejmuje zagadnienia realizowane w formie wykładów i warsztatów.
Tematy – m. in. z zakresu edukacji sensorycznej i edukacji matematycznej, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi, tak aby absolwent kursu mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.
Szkolenie w części warsztatowej polega na zapoznaniu z technikami pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi – Materiałem Montessori.
Omówione będzie przeznaczenie i wskazany wzorcowy sposób posługiwania się pomocami dydaktycznymi w pracy z dzieckiem – przedstawiona zostanie metodyka kształcenia multisensorycznego i matematycznego.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAJĘĆ
Program Kursu  obejmuje 140 godzin dydaktycznych + 20 godzin hospitacji zajęć.
Kurs trwa 4 m-ce – od X. 2022 do I. 2023 r.
Zakończenie w lutym 2023 r.
Max. liczba uczestników – 50
Zajęcia prowadzone są w formie zjazdów weekendowych – sobota/niedziela.
Jeden zjazd to:
18 godz. dydaktycznych: (sobota – 10 godz.: od 9-tej do 17.30, w niedzielę – 8 godz.: od 9-tej do 16-tej.
Dwa zjazdy w miesiącu.
Zajęcia i hospitacje prowadzone są w Przedszkolach i Szkołach Montessori wskazanych przea organizatora. 
Kurs zapewnia możliwość korzystania z  platform edukacyjnych – cały prezentowany materiał ćwiczeniowy i wykładowy  (teksty, zapisane/nagrane wykłady, konspekty, prezentacja pomocy dydaktycznych będą dostępne na moodle, teams i in.) [w j. polskim]
PROFIL ABSOLWENTA
Posiada umiejętności:
 • organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie  wychowania i nauczania  przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych,  uwzględniających w nauczaniu  indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe)
 • Absolwenci otrzymują Certyfikat Ukończenia Kursu – Pedagogika Montessori edukacja elementarna ( przedszkolna i wczesnoszkolna)
ZAPISY:
 • lub poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny: 530 159 939
 
    WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
    uczestnictwo w zajęciach programowych
    (w wyjątkowych przypadkach, także poprzez formę on-line)
UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW:
   Absolwenci otrzymują Certyfikat Ukończenia Kursu – Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna
   (przedszkolna i wczesnoszkolna)

   Uczestnictwo w kursie ma pomóc w poszukiwaniu stanowisk pracy jako:
– nauczycielka edukacji domowej w systemie home schooling, prowadzonym przez polskie placówki
   montessoriańskie lub poprzez wspieranie  w swoich domach dzieci, które już  uczestniczą w HS.
– nauczycielka lub nauczycielka wspierająca pracę nauczyciela w placówkach z utworzonymi grupami dla 
   dzieci ukraińskich.
– przyszła nauczycielka montessoriańska w placówkach Montessori w Polsce.
– przyszła nauczycielka lub nauczycielka wspierająca pracę nauczyciela w placówkach prywatnych
   i publicznych – jeśli zechce kontynuować studia kwalifikacyjne lub doskonalące, prowadzone w polskich
   uczelniach pedagogicznych.